JAK JEDNODUŠE MŮŽE ZÍSKÁVAT FINANČNÍ PORADCE KLIENTY Z INTERNETU POMOCÍ SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY


Jak se bez zkušenosti naučit jednoduše pracovat s digitálními nástroji na internetu, které přimějí potencionální klienty k tomu, aby VÁS OSLOVOVALI SAMI, POSKYTOVALI DALŠÍ DOPORUČENÍ a vy jste je NEMUSELI AKTIVNĚ VYHLEDÁVAT

JAK JEDNODUŠE MŮŽE ZÍSKÁVAT FINANČNÍ PORADCE KLIENTY Z INTERNETU POMOCÍ SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY


Jak se bez zkušenosti naučit jednoduše pracovat s digitálními nástroji na internetu, které přimějí potencionální klienty k tomu, aby VÁS OSLOVOVALI SAMI, POSKYTOVALI DALŠÍ DOPORUČENÍ a vy jste je NEMUSELI AKTIVNĚ VYHLEDÁVAT

JAK JEDNODUŠE MŮŽE ZÍSKÁVAT FINANČNÍ PORADCE KLIENTY Z INTERNETU POMOCÍ SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY


Jak se bez zkušenosti naučit jednoduše pracovat s digitálními nástroji na internetu, které přimějí potencionální klienty k tomu, aby VÁS OSLOVOVALI SAMI, POSKYTOVALI DALŠÍ DOPORUČENÍ a vy jste je NEMUSELI AKTIVNĚ VYHLEDÁVAT

NEDAŘÍ SE VÁM OSLOVOVAT NOVÉ KLIENTY TAK SNADNO JAKO DŘÍVE?

JE PRO VÁS TELEFONOVÁNÍ NOVÝM KLIENTŮM STÁLE NÁROČNĚJŠÍ?

MUSÍTE SE U KLIENTŮ OBHAJOVAT, ŽE POSKYTUJETE KVALITNÍ SLUŽBU?

NECHCETE SE KLIENTŮM VNUCOVAT?

MOŽNÁ, ŽE I VY ŘEŠÍTE PROBLÉM S TELEFONICKÝM NAVOLÁVÁNÍM SCHŮZEK S NOVÝMI KLIENTY NEBO VÁS PŘI PRVNÍM TEL. KONTAKTU KLIENTI ODMÍTAJÍ

NENÍ SE ČEMU DIVIT,
klienti jsou denně kontaktováni operátory call center
či jinými nabídkami a začínají být vůči telefonním hovorům imunní

STATISTIKY JSOU BOHUŽEL NEÚPROSNÉ,
doba, kdy jste si domluvili z 10ti telefonátů 6-8 schůzek je nenávratně pryč,
dnes to může být ze „studených kontaktů“ i 1 domluvená schůzka ze 100

ZÁROVEŇ TITO KLIENTI TRÁVÍ VÍCE ČASU NA INTERNETU,
a stále častěji preferují komunikaci pomocí moderních technologií, které jim nejen že nevytvářejí obchodní nátlak, ale šetří čas a umožňují v klidu vybrat službu, kterou právě potřebují

JE TO TAK, DOBA SE MĚNÍ,
stále více času trávíme na internetu a stále více zde i vybíráme a nakupujeme,
ať už se jedná o elektroniku, služby nebo vhodné osoby u kterých tyto služby využijeme 

K TOMU ZAČÍNÁ BÝT EKONOMICKY PRODUKTIVNÍ VELMI POČETNÁ MLADÁ GENERACE,
která již vyrostla v době internetu a preferuje výhradně komunikaci pomocí moderních technologií, zároveň na ty staré obchodní techniky (telefon apod.) již neslyší

CO KDYBYSTE UŽ NEMUSELI KLIENTŮM SAMI TELEFONOVAT,
ALE NAOPAK BY KLIENTI VOLALI VÁM?

CO KDYBYSTE PRAVIDELNĚ ZÍSKÁVALI NOVÉ ZÁJEMCE O VAŠE SLUŽBY,
ANIŽ BYSTE MUSELI ZA NIMI SAMI BĚHAT A UHÁNĚT JE?

CO KDYBYSTE DOKÁZALI VZBUDIT ZÁJEM O VAŠE SLUŽBY DŘÍVE NEŽ VAŠE KONKURENCE?

CO KDYBYSTE MĚLI SILNOU ZNAČKU NA INTERNETU A ZÍSKALI VLIV?

Z VÍCE NEŽ 16TI LETÉ OBCHODNÍ ZKUŠENOSTI SE STOVKAMI PORADCŮ se nám stále více potvrzuje a zaznívá z úst
těch nejlepších finančních poradců, že se v posledních letech zásadně mění nákupní a komunikační zvyklosti klientů a celkové populace směrem k digitálním technologiím a internetu což se začíná dotýkat i finančního poradenství.

I proto jsme POSLEDNÍ 3 ROKY VELMI INTENZIVNĚ TESTOVALI MOŽNOSTI DIGITÁLNÍCH NÁSTROJŮ A SYSTÉMŮ, které by mohly
právě finančním poradcům nejlépe pomoci.

ODHALILI JSME NEJVĚTŠÍ PLUSY, KTERÉ MOHOU FINANČNÍM PORADCŮM POMOCI V PROSTORU INTERNETU, ALE SOUČASNĚ I DŮLEŽITÉ NEDOSTATKY, KTERÉ ZBYTEČNĚ BRÁNÍ V JEJICH EFEKTIVNÍMU VYUŽITÍ.

ZDE JSOU HLAVNÍ ÚSKALÍ

Většina finančních poradců, kteří chtějí technologie využívat, nemá tušení
jak a které digitální nástroje použít a vzájemně propojit

I nám trvalo nějakou dobu, než jsme přišli na to, co je pro specifickou skupinu,
jako jsou finanční poradci, nejvhodnější a postavili systém, který dokážou
obsluhovat i úplní začátečníci.

HLAVNÍ DŮVODY PROČ FINANČNÍ PORADCI DIGITÁLNÍ NÁSTROJE ZATÍM NEVYUŽÍVAJÍ
VŮBEC NEBO JIM NEFUNGUJÍ JAK BY CHTĚLI

„ Finanční poradci digitálnímu
světu rozumí velmi málo
a přesto, že by chtěli digitální
nástroje využívat, neví,
kde by měli začít, neví na koho
se obrátit, drtivá většina
návodů a dostupných kurzů
na nejrůznější nástroje
je pro ně složitá “

„ Finanční poradce řadu
digitálních nástrojů zná,
některé používá např. web, soc.
sítě, ebook aj., ale bez většího
efektu. Neboť neví, jak tyto
nástroje vzájemně propojit tak,
aby tvořily systém a generovaly
dlouhodobé výsledky “

Více než 3 leté testování nejrůznějších digitálních nástrojů a systémů nám velmi pomohlo si ujasnit, vybrat a poskládat v jeden
propojený celek to nejlepší co aktuálně existuje a individualizovat
pro specifické potřeby finančních poradců. Zároveň vše nastavit
na další vylepšení, podobně jako živý organismus, který reaguje
na všechny důležité změny

Současně jsme se stýkali s finančními poradci z různých regionů, představovali naše řešení a formou brainstormingů a zpětné vazby monitorovali ty nejzásadnější prvky, kterým finanční poradci dostatečně nerozumí. Díky tomu jsme postupně nacházeli nová řešení, která práci
s technologiemi usnadňují i bez širších znalostí

HLAVNÍM BENEFITEM,

 

který jsme na základě těchto zkušeností do systému vnesli a který jsme prakticky
u všech systémů v dostatečné míře postrádali, je větší srozumitelnost i pro laiky,
komplexní servis a podpora na všech úrovních systému.

TATO PODPORA UMOŽNÍ I FINANČNÍM PORADCŮM,
KTEŘÍ IT, DIGITÁLNÍM TECHNOLOGIÍM A MARKETINGU
VŮBEC NEROZUMÍ,
SYSTÉM EFEKTIVNĚ A KOMFORTNĚ POUŽÍVAT

 

K tomu, abychom systém ještě
lépe vyladili, uživatel dobře porozuměl celému procesu a následně jej dokázal efektivně používat, jsme oslovili na pilotní test finanční poradce, kteří se v oblasti digitálních technologii pohybují pouze na základní uživatelské úrovni tj. dalo by se říci, že IT, digitálním nástrojům, marketingu apod. vůbec nerozumí.

Přesně takovým příkladem v „ pilotu“ pro nás byla finanční poradkyně Vendula, která reprezentuje poměrně širokou skupinu poradců, kteří jsou profesionálové ve svém oboru, chtějí si budovat svou značku na internetu a získávat touto formou nové klienty, ale technologiím vůbec nerozumí.

Vyjádření Venduly

Nejsem vůbec technický typ:-), tzn., že jakékoliv technické návody, nastavení apod. jdou mimo mě a vždy ráda využiju někoho, kdo mi s tím pomůže. Na druhou stranu mám ráda moderní trendy a jelikož mou klientelu tvoří z větší části mladé rodiny s dětmi, stále více se setkávám s tím, že klienti preferují řešení věcí přes internet od nákupů, objednávek ubytování až po služby v rámci pojištění, neboť to šetří čas i peníze, což oceňuji taky. Když jsem byla oslovena se zařazením do „pilotu“ , byla jsem trochu na vážkách právě kvůli technické oblasti, které moc nerozumím, navíc mám rodinu, 2 malé děti a zároveň pracuji, času tedy není nazbyt. Byla jsem však překvapena, jak je nastavení jednoduché a jak široká technická a poradenská podpora je poskytována. Samozřejmě nenastavilo se to úplně samo, musela jsem se jít vyfotit, spolupracovat s vytvořením textového obsahu apod., ale to už byly pro mě příjemné věci, neboť jsem na nic nebyla sama. Teď již můžu svým klientům předávat kontakt na mé internetové JÁ, čímž získají ode mě nejen daleko větší informační podporu, ale zároveň uspoříme čas, přesto, že budeme stále v kontaktu.

POSTAVTE SVOU ZNAČKU NA INTERNETU JEDNODUŠE S POMOCÍ SYSTÉMU

A BUĎTE VAŠIMI KLIENTY LOVENI!

POMŮŽEME VÁM PŘESADIT VAŠE FYZICKÉ JÁ DO PROSTORU INTERNETU

Nejprve vás seznámíme
s možnostmi a potenciálem
s ohledem na vaše profesní
zaměření,

v OFICCO ACADEMY
se dozvíte ve srozumitelné
podobě základní principy
digitálního světa a jak
systém efektivně využívat,
poté společně nastavíme
komplex digitálních
nástrojů,

propojíme je s vašim
fyzickým obchodním „já“,
jednotlivé procesy zautomatizujeme a pohlídáme, aby vše
fungovalo jak má.

Jakmile si detailně popíšeme
vaše profesní JÁ ve fyzickém
světě, tj. např. jak vás vaši
klienti vnímají, jaké jsou vaše
silné stránky, v čem se
odlišujete, co poskytujete
za služby, jakou máte
případnou specializaci apod.,

přesadíme pomocí několika
digitálních nástrojů vaše
fyzické JÁ do prostoru
internetu.

K tomu v základu nastavíme
vaše webové stránky,

propojíme s nástroji
k automatizaci emailů,
doplníme chatbotem, společně
naplníme správným textovým
obsahem, který vás bude přesně vystihovat, doporučíme typ
fotografií, upravíme grafiku, dle
zaměření doplníme kalkulačkami na míru, pro specialisty na
úvěry hyposrovnavačem

a naučíme vás vše
obsluhovat.


CÍLEM JE VÁS NEZAHLTIT, ALE SE SYSTÉMEM SPŘÁTELIT TAK, ABYSTE JEJ UMĚLI POUŽÍVAT S OČEKÁVANÝMI
VÝSLEDKY A VAŠE ZNAČKA ZAČALA RŮST.

OD A DO Z
VÁS PROVEDEME CELÝM PROCESEM NASTAVENÍ

Největší přidanou hodnotou OFICCO
je komplexní servis a podpora na všech úrovních systému.
Celým procesem vás provedeme „za ručičku“, budeme dohlížet na to,
abyste se nikde neztratili a vše fungovalo jak má, přesto,
že budete v této oblasti úplný začátečník.

SYSTÉM

 

JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS

Jelikož se digitální technologie neustále vyvíjejí, i systém OFICCO je koncipován jako „živý
organismus“, který je průběžně vylepšován
o ty nejlepší nástroje, které trh nabízí tak, ať
je neustále o krok napřed.

• Základní webové šablony
• Vlastní doména
• Hosting
• Denní záloha
• Vstupní grafika
  (Úprava a umístění fotek na web)
• Grafika (Individualizace šablony)
• OFICCO ACADEMY - výukové moduly
• Pravidelné články
• Chat bot
• Email marketingový nástroj
• Kalkulačky
• Kalkulačky na přání
• Hypotéční srovnávač
• Marketingová podpora
• Napojení na social media
• Podpora s vytvoření a úpravou
textového obsahu
• Technická podpora
(pomoc s nastavením systému)
• Individuální konzultace
• Přístup do uzavřené FB skupiny

• Začnete být „vidět“ na internetu jak pro stávající,
tak nové klienty čímž zásadně zvýšíte povědomí
o svých službách
• Díky automatizaci procesů výrazně
zefektivníte způsob své práce
• Postupně přestanete klienty vyhledávat neboť
si vás začnou nacházet sami
• Získáte snadno nové reference
a doporučení
• Zvýšíte zisky za méně vynaloženého času
• Stoupne váš kredit v očích stávajících
i nových klientů
• Odlišíte se od většiny finančních
poradců
• Poroste váš kredit a vliv nejen
v prostoru internetu
• Začnete efektivně budovat svou vlastní značku
ve virtuálním prostoru, jejíž hodnota poroste
• Oslovíte novou skupinu klientů, která vás
doposud neznala
• Budete automaticky propojeni s vaší stávající
databází klientů, aniž byste jim museli telefonovat
• Váš systém bude doplňován o nejnovější
digitální nástroje, které se budou v budoucnu
objevovat

A mnohé další...

 

NEBUĎTE UŽ NA SVÉ ONLINE AKTIVITY SAMI

Nečekejte od nás pouhou teorii, ale praktickou akci tj.
PROPOJENÍ FYZICKÉHO OBCHODU SE SVĚTEM INTERNETU

Díky VÍCE NEŽ 16TI LETÝM OBCHODNÍM ZKUŠENOSTEM z oblasti financí
moc dobře chápeme individuální potřeby finančních poradců

NEUSTÁLE TESTUJEME nové digitální nástroje a postupy

INVESTUJEME stovky tisíc DO VZDĚLÁVÁNÍ

Jsme napojení na NEJLEPŠÍ EXPERTY v daných segmentech

Jsme AKTIVNĚ ÚČASTNI MASTERMIND SKUPIN s nejúspěšnějšími
osobnostmi z oblasti on-line i off-line byznysu

To vše, abychom mohli být o krok napřed

PRVNÍ REAKCE VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ MOHOU VYPADAT NAPŘ. TAKHLE
Obr. 1 Zájemce z messengeru chat bot propojeného s webovými stránkami
Obr. 2 Zájemce z doporučení, který má zájem poskytnout referenci na webové stránky

 

VYUŽITÍM SYSTÉMU

 

ZÍSKÁTE

 • DLOUHODOBOU PODPORU
  PŘI SVÝCH ONLINE AKTIVITÁCH
 • Vlastní webové stránky propojené
  s dalšími digitálními nástroji
 • Pokročilý emailingový nástroj
 • Kalkulačky na míru
 • Hypoteční srovnavač (dle výběru služeb)
 • Automatizaci komunikačních procesů
  s vašimi klienty
 • VYBUDUJETE SVOU OSOBNÍ ZNAČKU
  A VLIV NA INTERNETU
 • Nové reference a doporučení
 • KLIENTI SE NA VÁS ZAČNOU OBRACET SAMI

Hodnota podobných systémů, které mají
potenciál reálně fungovat, pokud byste si
je chtěli sestavit sami se pohybuje řádově
v desítkách tisíc
+ cena za zaškolení + cena za podporu..

Nemusíte platit celý systém
(desítky tisíc, cena za školení, cena za podporu),
zjišťovat jak dané nástroje fungují
a jak je propojit ve funkční celek, nemusíte
nic testovat či zkoušet..

CO OBSAHUJE MARKETINGOVÁ PODPORA? 

 • Poradenství v oblasti copywritingu
 • Poradenství v oblasti sociálních sítí
 • Poradenství v oblasti natáčení videí
 • Individuální posouzení marketingové strategie s ohledem na poskytované služby uživatele
 • Poradenství v oblasti technického nastavení k tvorbě reklam
 • Poradenství v oblasti komplexní obchodní/prodejní strategie (propojení offline s online)
 • Základní webové šablony
 • Vlastní doména (např. www.petrdvorak.cz)
 • Hosting
 • Denní záloha
 • Vstupní grafika (úprava a umístění fotek na web)
 • Grafika (individualizace šablony)
 • OFICCO ACADEMY - zákl. výukové moduly (v hodnotě 19 900,-)
 • 2x článek na váš web za měsíc
 • Zákaznický chat (ChatBot)
 • E-mail marketingový nástroj
 • Neomezený počet kontaktů
 • Kalkulačky
 • 1x ZDARMA kalkulačka na přání
 • Hypotéční srovnávač (1 Kč / LEAD)
 • Marketingová podpora
 • Popdora s vytvořením a úpravou textového obsahu
 • Technická podpora (pomoc s nastavením systému aj.)

reference

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

 

MOHU SI SYSTÉM VYZKOUŠET?

Ještě než se rozhodnete systém využívat, máte možnost posoudit, zda je
vhodný právě pro vás! Zdarma s vámi zkonzultujeme, jak aplikace funguje
se všemi potřebnými kontexty, máte možnost se zkrátka ptát na cokoliv,
našim hlavním cílem je, aby aplikace pomáhala! A pokud byste i tak po
zaplacení zjistili, že aplikace není pro vás, vrátíme vám do 14ti dnů vaše
peníze.

A OPRAVDU MI ZAČNOU KLIENTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU VOLAT SAMI NEBO TO JE JEN NĚJAKÝ TAHÁK?

Ano, je to tak, klienti se vám začnou postupně ozývat sami a má to přímou souvislost s růstem osobní značky na internetu a aktivitami, které
k tomu povedou. Vše samozřejmě za předpokladu, že se nastaví systém,
uživatel bude dodržovat určitá doporučení a návody. Rozsah v jaké míře
se mohou potenciální klienti ozývat je vždy individuální a je dán mírou
aktivity uživatele. Dá se ale říci, že i pro relativně pasivního uživatele bude
mít systém v mnoha aspektech efekt. Podrobnější informace v patřičných
kontextech jsou součástí vstupního zaškolení.

MOHU ZAČÍT SE ZÁKLADNÍM MĚSÍČNÍM BALÍČKEM A V PRŮBĚHU PŘEJÍT NA VYŠŠÍ?

Ano, je možné mezi jednotlivými tarify přecházet.

CO KDYŽ S PRÁCI FINANČNÍHO PORADCE TEPRVE ZAČÍNÁM, JE SYSTÉM VHODNÝ I PRO MĚ?

Ano, systém je vhodný i pro začínající poradce. Systém je propojením
mezi fyzickým světem a světem online a tyto 2 světy se vzájemně podporují. Začínající poradce začne prakticky od počátku budovat svou značku
i na internetu, což je bezesporu výhodou. Kromě jiného, může systém -
při startu kariéry - dodat poradci patřičný kredit a odlišení se od většiny
kolegů na trhu

JSTE PŘIPRAVENI ZÍSKÁVAT NOVÉ KLIENTY BUDOVÁNÍM SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY A VLIVU NA INTERNETU?

 

Náš tým vás dlouhodobě podpoří na cestě do výdělečného on-line prostoru.
Nebuďte na to už sami.