BUDOU NÁS TECHNOLOGIE V BUDOUCNU VÁLCOVAT NEBO SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI?
BUDOU NÁS TECHNOLOGIE VÁLCOVAT NEBO SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A JE DOBRÉ SE TECHNOLOGIE – JIŽ NYNÍ – ZAČÍT UČIT POUŽÍVAT? VEZMOU NÁM TECHNOLOGIE A ROBOTI V BUDOUCNU PRÁCI NEBO SE NAOPAK OTEVÍRAJÍ NOVÉ MOŽNOSTI? JAKÁ BUDE PRÁCE BUDOUCNOSTI?
Datum: 21. 4. 2019

BUDOU NÁS TECHNOLOGIE VÁLCOVAT NEBO SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A JE DOBRÉ SE TECHNOLOGIE – JIŽ NYNÍ – ZAČÍT UČIT POUŽÍVAT? VEZMOU NÁM TECHNOLOGIE A ROBOTI V BUDOUCNU PRÁCI NEBO SE NAOPAK OTEVÍRAJÍ NOVÉ MOŽNOSTI? JAKÁ BUDE PRÁCE BUDOUCNOSTI?

ROBOTIZACE A AUTOMATIZACE JE STRAŠÁKEM PRO PRACOVNÍ TRH – OVŠEM ZATÍMCO MNOZÍ PŘEDPOVÍDAJÍ, ŽE JEDNOU NAMÍSTO LIDÍ BUDOU PRACOVAT JEN STROJE, SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ZASTÁVÁ PONĚKUD ODLIŠNÉ STANOVISKO.

V době, kdy pomalu začínají dominovat roboti, umělá inteligence a virtuální realita, je minimálně prozřetelné mít povědomí o tom, po jakých lidech bude na trhu práce v nejbližší budoucnosti největší poptávka. Dle podrobného reportu, který vydalo Světové ekonomické fórum, nás čekají časy, kdy bude oceňován každý projev lidskosti. Co tedy umět a na čem zapracovat, abychom uspěli a byli žádáni?

EMOČNÍ INTELIGENCE – EQ

Roboti dokáží hodně, ale ještě po nějakou dobu nebudou umět porozumět člověku tak jako jiná lidská bytost. Zaměstnavatelé tak budou klást velký důraz na najímání osob, které jsou si vědomi toho, že různí lidé reagují v totožných situacích rozdílně a taky toho, že jejich reakce mohou okolí pozitivně ovlivnit.

EMPATIE A SCHOPNOST TVAROVAT MYŠLENÍ

Do téhle úrovně patří kreativita i citlivost na problémy. Především ale schopnost přizpůsobit své vyjadřovací prostředky tomu, ke komu hovoříte. Zaměstnavatelé nechtějí, abyste každému opakovali totéž stejnými slovy. Chtějí, abyste sami dokázali přizpůsobit styl a obsah sdělení svému publiku.

EFEKTIVNÍ VEDENÍ LIDÍ

Mít schopnost druhé motivovat, rozvíjet jejich talenty, dovednosti a vybrat si pro daný úkol ty nejlepší. Speciálně v oblasti médií a energetiky bude po takových lidech největší hlad.

ROZHODOVACÍ SCHOPNOSTI  A  SPRÁVNÝ ÚSUDEK 

S tím, jak firmy sbírají stále více dat, bude přibývat poptávka po lidech, kteří umějí situace analyzovat a využít k přijímání inteligentních rozhodnutí. Správný úsudek jde ruku v ruce se schopností přesvědčit kolegu, aby podpořil právě vaši vizi, anebo navrhnout neobvyklé řešení svému nadřízenému (i kdyby vám nemělo přinést celofiremní ovace).

VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI

Obzvlášť v oblasti IT a matematiky, analýzy dat a vývoje softwaru bude po těchto dovednostech velká poptávka. A také v umění a designu. Už jen proto, že stroje se samy mezi sebou „lidsky“ nedomluví.

KRITICKÉ MYŠLENÍ

S tím jak roste automatizace prakticky všeho, stoupá také poptávka po lidech, kteří tzv. umějí používat svou hlavu. Částečně proto, že stroje potřebují etické a také optimální řízení. Zaměstnavatelé tedy chtějí lidi, kteří rozliší využívání technologií od jejich zneužívání a povedou je směrem, z něhož budou profitovat všichni, firma, její budoucnost i její lidé.

MĚKKÉ DOVEDNOSTI – SCHOPNOST KOMPLEXNĚ ŘEŠIT PROBLÉMY

Celosvětově se firmy shodují na tom, že ještě těžší, než se učit technickým dovednostem, je učit se potřebné měkké dovednosti jako je analytické myšlení a komunikace. Kandidáti s lepšími kognitivními dovednostmi, kreativitou a schopností zpracovávat komplexní informace, kteří se současně dovedou přizpůsobit a jejich okolí je má rádo, můžou očekávat lepší kariéru. Do roku 2030 vzroste poptávka po měkkých dovednostech, tj. sociálních a emocionálních dovednostech, napříč všemi odvětvími o 26 % v USA a o 22 % v Evropě.

Z toho všeho vyplývá, že řada profesí bude, s ohledem na vývoj technologií zanikat, současně ale i vznikat, v jakém poměru, nám ukáže teprve budoucnost.

Přihlásit se k odběru článků

Přihlásit se k odběru článků

Připoj se k našemu odběru článků a měj vždy o krok na před před ostatními poradci. Využívej nejnovějších trendů dříve, než ostatní.

Přihlášení proběhlo v pořádku.